Om

Copyright © 2013-2021 All Rights Reserved

Voxbox TM är ett varumärke som ägs av MSW Elektronik & Teknik AB.

I huvudsak är det tillverkning av möbler, men även vissa elektronikprodukter.

De första möblerna byggdes av Mårten Westman innan efterfrågan blev för stor för att kunna hanteras under då rådande förhållanden.

Möblerna tillverkas sedan 2013 av Vimmerby Interiör AB och i samband med att tillverkningen lades ut säkrades även finnishen mot det tidigare handarbetet.

2015 påbörjades ett samarbete med Vilax i Staffanstorp inom tillverkning och utveckling av produkter.

Mårten som utbildats till möbelsnickare och elektroniker äger MSW Elektronik & Teknik AB där även Voxbox och Trixinvent är delar.

Tillsammans med kunders behov, kravspecifikationer på elektronik och egna erfarenheter framträder genomtänkta möbler som ska vara praktiska både vid användande, installation och underhåll. 


MSW Elektronik & Teknik AB har som mål att förbättra och förenkla för de som hanterar ljud, bild och dator i församlingshem, skolor, konferensrum etc.


Vill du bli återförsäljare av Voxbox produkter eller kanske har egna idéer hur en möbel ska vara konstruerad och fungera, tveka inte att kontakta oss redan idag.